เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบห้องเรียนพิเศษฯ ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบห้องเรียนพิเศษฯ ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564 21 มีนาคม 2564 (16:56 น.)   เข้าชม 8933

รายชื่อผู้สมัครสอบห้องเรียนพิเศษฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประจำปีการศึกษา 2564 

ตรวจสอบข้อมูล วันที่ 23 มีนาคม 2564

 

1. EP : ห้องเรียนพิเศษในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

2. ISMEP : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม

3. SMTE : ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

รวมรายชื่อผู้สมัครห้องเรียนพิเศษทุกประเภท คลิก https://drive.google.com/drive/folders/1tTgm-lIztS_i5xQu2BKUe7bZg2tPhUpN?usp=sharing