เรื่อง : กิจกรรมสานสัมพันธ์ BBSC ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

กิจกรรมสานสัมพันธ์ BBSC ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 26 มีนาคม 2564 (23:53 น.)   เข้าชม 777

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 64 โรงเรียนบุญวัฒนาเป็นโรงเรียนแม่ข่ายจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ BBSC ภายใต้ โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบุญวัฒนา 2 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี และโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ณ ห้องประชุม 40 ปี