เรื่อง : ประกาศห้องสอบนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 รอบห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564

ประกาศห้องสอบนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 รอบห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564 01 เมษายน 2564 (09:48 น.)   เข้าชม 3303

 

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4   

https://www.boon.ac.th/main/index.php?page=news&id_news=20210325130117 

----------------------------------------------
ห้องเรียนพิเศษ ISMEP ม.1 ห้องสอบที่ 1 - 9

---------------------------------------------
ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 ห้องสอบที่ 10 - 14

-------------------------------------
ห้องเรียนพิเศษ EP ม.1 ห้องสอบที่ 15