เรื่อง : ประกาศห้องสอบนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 รอบห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564

ประกาศห้องสอบนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 รอบห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564 01 เมษายน 2564 (09:54 น.)   เข้าชม 2180

 

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4   

https://www.boon.ac.th/main/index.php?page=news&id_news=20210325130117 

 

----------------------------------------------
ห้องเรียนพิเศษ ISMEP ม.4 ห้องสอบที่ 1 - 6

---------------------------------------------
ห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.4 ห้องสอบที่ 7 - 9

 

รวม link ห้องสอบรอบห้องเรียนพิเศษฯ
https://drive.google.com/open?id=1u_NNZh-YQZhTgFx3U15LyOsxJiD9FAsU&authuser=tipsukon%40boon.ac.th&usp=drive_fs