เรื่อง : ประกาศ เรียกรายชื่อนักเรียนสำรองโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ ISMEP ชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศ เรียกรายชื่อนักเรียนสำรองโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ ISMEP ชั้น ม.1 และ ม.4 09 เมษายน 2564 (16:11 น.)   เข้าชม 2552

เรียกรายชื่อนักเรียนสำรองโครงการห้องเรียนพิเศษ ISMEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2564)

https://drive.google.com/file/d/1wCPvBR1_KBdJDbrFkIQhs_EZ2RzQmrtt/view?usp=sharing