เรื่อง : ประกาศผลการยื่นซองประมูลจำหน่ายน้ำดื่มและสินค้าในร้านสวัสดิการโรงเรียนบุญวัฒนา

ประกาศผลการยื่นซองประมูลจำหน่ายน้ำดื่มและสินค้าในร้านสวัสดิการโรงเรียนบุญวัฒนา 23 เมษายน 2564 (21:00 น.)   เข้าชม 729