เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครสอบคัดเลือกรอบห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครสอบคัดเลือกรอบห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 25 เมษายน 2564 (16:20 น.)   เข้าชม 23632

รายชื่อนักเรียนผู้สมัครสอบคัดเลือกรอบห้องเรียนปกติ

ประจำปีการศึกษา 2564 

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมััครแล้ว เมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุกประเภท

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์โรงเรียน

 

-รายชื่อเรียงตามเลขที่ใบสมัคร-