เรื่อง : ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบุญวัฒนา

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบุญวัฒนา 10 พฤษภาคม 2564 (16:37 น.)   เข้าชม 2484

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล

เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนบุญวัฒนา

-----------------------------------------

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (ISMEP)

 

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)