เรื่อง : การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 22 พฤษภาคม 2564 (12:20 น.)   เข้าชม 1407

การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบุญวัฒนา วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 

ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/h6SfxebvBW7zryfU7 

แนวการปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)