เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 24 พฤษภาคม 2564 (00:17 น.)   เข้าชม 3185

โรงเรียนบุญวัฒนา ๒

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
 
ระดับชั้น ม.1 https://forms.gle/bGUHaQj1gBLNbVxq7 โดยจะเป็นหลักสูตรที่เน้น Creative สื่อสร้างสรรค์ ดนตรี และศิลปะ

ระดับชั้น ม.4 https://forms.gle/9gRKa3NvafTfww549
มี 2 สายการเรียนได้แก่
1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน