เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบห้องเรียนปกติ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบห้องเรียนปกติ 24 พฤษภาคม 2564 (14:28 น.)   เข้าชม 29293

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รอบห้องเรียนปกติ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้

1. นักเรียนในเขตพื้นที่

2. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

     - นักเรียนความสามารถพิเศษ

     - นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

3. นักเรียนตัวสำรอง