เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบห้องเรียนปกติ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบห้องเรียนปกติ 25 พฤษภาคม 2564 (12:10 น.)   เข้าชม 23506

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
รอบห้องเรียนปกติ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้

1. แผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

2. แผนอังกฤษ - คณิตศาสตร์ - เทคโนโลยี

3. แผนไทย - สังคมศึกษา - ธุรกิจศึกษา

4. แผนภาษาศาสตร์