เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 28 พฤษภาคม 2564 (16:05 น.)   เข้าชม 13614

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ห้อง ม.1/5 ถึง ม.1/16 

คลิกที่ link เพื่อดูรายชื่อแต่ละห้องเรียน

https://drive.google.com/drive/folders/1HGAVSholVnmsMvZDOtfVNqweLv4Fh3li?usp=sharing