เรื่อง : มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบห้องเรียนปกติ

มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบห้องเรียนปกติ 12 มิถุนายน 2564 (23:54 น.)   เข้าชม 1034

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบุญวัฒนารับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบห้องเรียนปกติ

ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/d6sKue8vuFpDvdZg9