เรื่อง : ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทโควตาทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทโควตาทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ประจำปีการศึกษา 2565 26 ธันวาคม 2564 (12:40 น.)   เข้าชม 4250