เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและห้องสอบ รอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและห้องสอบ รอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 25 กุมภาพันธ์ 2565 (15:17 น.)   เข้าชม 6999

--โปรดศึกษาแนวปฏิบัติในการเข้าสอบของโรงเรียนและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด--

ระดับชั้น .1

      1. SMTE : ห้องสอบที่ 1-6

      2. ISMEP : ห้องสอบที่ 7-14

      3. EP :  ห้องสอบที่ 15-16

ระดับชั้น .4

     1. SMTE : ห้องสอบที่ 1-4

     2. ISMEP : ห้องสอบที่ 5-10

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก