เรื่อง : การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 07 มีนาคม 2565 (09:30 น.)   เข้าชม 988

การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ เพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบุญวัฒนา วันที่ 7 มีนาคม 2565 

ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/deDtcDAhskaepB6M8

แนวการปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)