เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 11 มีนาคม 2565 (16:06 น.)   เข้าชม 2139

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมาทำการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ (ภาคปฏิบัติ) ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา

เลือกประเภท