เรื่อง : กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขผลการเรียนและการจบหลักสูตร

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขผลการเรียนและการจบหลักสูตร 15 มีนาคม 2565 (16:01 น.)   เข้าชม 2492