เรื่อง : ประกาศรายชื่อและห้องสอบนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 รอบห้องปกติปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อและห้องสอบนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 รอบห้องปกติปีการศึกษา 2565 22 มีนาคม 2565 (14:42 น.)   เข้าชม 10334

.

 

รายชื่อและห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อและห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียดการประกาศรับสมัครนักเรียนห้องปกติ คลิก