เรื่อง : สอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 27 มีนาคม 2565 (15:36 น.)   เข้าชม 521

สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา

ประเภทที่สอบคัดเลือกได้แก่

  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีลูกทุ่ง/โยธวาทิต
  • ทักษะทางวิชาการ  
  • ทัศนศิลป์
  • นาฏศิลป์
  • ฟุตบอล