เรื่อง : การรายงานตัวรับเอกสารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

การรายงานตัวรับเอกสารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 04 เมษายน 2565 (08:55 น.)   เข้าชม 548

การรายงานตัวเพื่อรับเอกสารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 30 และ 31 มีนาคม  2565 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบุญวัฒนา

 

ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/jRRhd6rmGF1DJYd5A