เรื่อง : พิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา 28 เมษายน 2565 (21:23 น.)   เข้าชม 483

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2565

โรงเรียนบุญวัฒนาขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาฯ สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน มูลนิธิโรงเรียนบุญวัฒนา เครือข่ายผู้ปกครองฯ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และทุกส่วนทุกฝ่ายที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้มางานผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบุญวัฒนา บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/NuJ85j21LzrxnfAt9