เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารจากการยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายโรงอาหารโรงเรียนบุญวัฒนา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารจากการยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายโรงอาหารโรงเรียนบุญวัฒนา 17 พฤษภาคม 2565 (12:26 น.)   เข้าชม 1123