เรื่อง : ประชุมผู้ปกครอง ม.1 - 6 ปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครอง ม.1 - 6 ปีการศึกษา 2565 10 มิถุนายน 2565 (12:51 น.)   เข้าชม 524

โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย ความก้าวหน้าของโรงเรียน แนวทางการพัฒนาโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองมีโอกาสได้พบครูที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับปกครอง วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม และ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา

 

ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/dxih958Lrr9ToBBH8