เรื่อง : วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 10 มิถุนายน 2565 (13:19 น.)   เข้าชม 429

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุก ๆ ประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่