เรื่อง : วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 10 มิถุนายน 2565 (14:20 น.)   เข้าชม 478

วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 

ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/RnF9FvWLQuiMsPWZ7