เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ประเภททั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ประเภททั่วไป 28 มิถุนายน 2565 (15:00 น.)   เข้าชม 547