เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (กลางคืน) โรงเรียนบุญวัฒนา

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (กลางคืน) โรงเรียนบุญวัฒนา 30 มิถุนายน 2565 (19:49 น.)   เข้าชม 597