เรื่อง : ประกาศผลทีมที่ผ่านการสอบคัดเลือกตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบที่ 1)

ประกาศผลทีมที่ผ่านการสอบคัดเลือกตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบที่ 1) 24 สิงหาคม 2565 (11:18 น.)   เข้าชม 578