เรื่อง : ประกาศเทศบาลนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อเยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อเยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565 17 กันยายน 2565 (16:50 น.)   เข้าชม 424

ประกาศเทศบาลนครราชสีมา
เรื่อง รายชื่อเยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565

สาขาศิลปวัฒนธรรม นักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา

ได้รับการคัดเลือก จำนวน 10 คน ลำดับที่ 4-13

รายละเอียดนักเรียนได้รับการคัดเลือกทั้ง 10 คน ที่ https://photos.app.goo.gl/99m27E4rxLmy5Xau9