เรื่อง : พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2563-2564

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2563-2564 23 กันยายน 2565 (16:23 น.)   เข้าชม 344

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2563-2564 

ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/YLU7LaySYdyEYPE19