เรื่อง : การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 23 กันยายน 2565 (16:48 น.)   เข้าชม 268

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่ วันที่ 21 กันยายน ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา

 

ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/r4uj3KKHTTzNph9j7