เรื่อง : ต้อนรับ นางพูนเกษม ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

ต้อนรับ นางพูนเกษม ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา 11 ตุลาคม 2565 (11:17 น.)   เข้าชม 240

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ชาวฟ้า-แดง ขอต้อนรับ นางพูนเกษม ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา 

 

ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/qcA41Poxa6hu6FgC6