หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : ขออนุญาติประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชัพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (PIM Trainer Program)
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:09 น. · 701

         ด้วยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดตั้งศูนย์ PIM Career Academy ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการศึกษากับแนวทาประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีกลุ่มเป็นหมาย เป็น ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่างๆ