หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
ขับขานประสานเสียง ศิลปหัตถกรรมนักเรียน#71 พิมพ์ข้อความ
24 ธันวาคม 2566 เวลา 14:16 น. · 73
อบรม "การใช้งานระบบสารสนเทศโรงเรียนบุญวัฒนา" 10พ.ค.2566 พิมพ์ข้อความ
12 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:35 น. · 209
ขับขานประสานเสียง (ศิลปหัตถกรรม#70) เหรียญทอง การประกวด "ขับขานประสานเสียง" ระดับชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด
29 มีนาคม 2566 เวลา 14:13 น. · 348
อบรม Website กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ "อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาเว็บไซต์" โรงเรียนบุญวัฒนา
29 มีนาคม 2566 เวลา 13:46 น. · 216
การเยี่ยมบ้าน ปี 2564 ครูศิลป์สอน
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:10 น. · 535
แจก wall ฟรี
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:10 น. · 448