หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาระบบเว็บไซต์ โรงเรียนบุญวัฒนา วันที่ 21 มีนาคม 2567 บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาระบบเว็บไซต์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 โรงเรียนบุญวัฒนา
22 มีนาคม 2567 เวลา 09:56 น. · 1,008
Thank you party 21 มีนาคม 2567 งานปิดกล่องชอล์ค กิจกรรม Thank you party นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2566
22 มีนาคม 2567 เวลา 09:11 น. · 1,005
การสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 19 มีนาคม 2567 การสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
21 มีนาคม 2567 เวลา 10:57 น. · 991
Sounder Korat Music Fest 2024 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนบุญวัฒนา เข้าร่วมการแสดงดนตรี KORAT Music Fest 2024 ระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2567 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม)
21 มีนาคม 2567 เวลา 10:19 น. · 1,041
ภาพการประชุมออนไลน์ กลุ่มสาระฯ
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:10 น. · 1,411