หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : พิธีมอบรางวัลให้แก่คณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริกา โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:11 น. · 2,748

พิธีมอบรางวัลให้แก่คณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก

ครั้งที่ 24  ณ สหรัฐอเมริกา 

โดย

นายวิเชียร จันทรโณทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562

ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์