หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : โรงเรียนบุญวัฒนาร่วมกับ สพม.๓๑ ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น8-11พ.ค.ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง จ.นครราชสีมา
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:11 น. · 997

โรงเรียนบุญวัฒนาร่วมกับ สพม.๓๑  คณะวิทยากรลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ พ.ค.๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง จ.นครราชสีมา