หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

สถานที่เรียนกิจกรรมชุมนุม

สถานที่เรียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566

ที่

ชื่อชุมนุม

สถานที่เรียนชุมนุม

1

EP (English Program)

ห้องเรียนประจำ

2

โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE

4409

3

ฟิสิกส์สัประยุทธ์

4407

4

ติว ม.3

ห้องเรียนประจำ

5

ติว ม.6

ห้องเรียนประจำ

6

D.I.Y.

หลังเวทีโดม

7

รักอ่าน เล่มเล็ก

ห้องสมุดโรงเรียน

8

ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)

เกษตร 1

9

รอบรู้เที่ยวทั่วไทย

การเวก 1

10

เทียนหอม

คหกรรม 2

11

EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)

อาคารคหกรรม

12

ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียน

13

เกษตรกรรม

อาคารเกษตรกรรม 2

14

สร้างสรรค์งานประดิษฐ์

ห้องคหกรรม 3

15

ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น

อุตสาหกรรม 5

16

ลูกเสือกองพิเศษ

อาคารอุตสาหกรรม

17

โซดูกุ

4507

18

A-math

215

19

เกมคณิตศาสตร์

4510

20

คลินิกคณิตศาสตร์

การเวก 1

21

GenZ B.W.N.

ห้องยาเสพติด

22

เวทคณิต

4508

23

ตะลุยคณิต  พิชิตสอวน.

141

24

สภานักเรียน

ห้องสภานักเรียน

25

Boon Board Games (BBG)

ห้องสมุดโรงเรียน

26

Love my self

222

27

Depression group

221

28

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6

211

29

เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC BWN)

212

30

จีนน่ารู้

541

31

ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal

อุทยานแห่งความทรงจำ

32

Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)

ห้องสมาร์ทรูม

33

เกาหลีเกาใจ I SEOUL U

235

34

เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี

4608

35

Basic English

224

36

English Quiz

4607

37

China World

542

38

English for fun

225

39

ญี่ปุ่นแสนสนุก

4902

40

คลินิกภาษา

534

41

คัดเขียนไทย

4703

42

เยาวชนนักพูด

326

43

อาหารไทยในวรรณคดี

4702

44

การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมอารมณ์ดี)

316

45

คัดลายมือ ม.ต้น

532

46

เริงร่าภาษาไทย

4710

47

ภาษาพาเพลิน

223

48

ประชาสัมพันธ์

ห้องประชาสัมพันธ์

49

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ห้องสวนพฤกษศาสตร์

50

วิทยาศาสตร์หรรษา

4402

51

เตรียม สอวน. ชีววิทยา

4307

52

Science Show

4304

53

E-sports

4306

54

วิทย์พาเพลิน

4310

55

นักบินน้อย

4307

56

สะเต็มสร้างสรรค์

4401

57

การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4210

58

สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์

4202

59

การ์ตูนเรื่องสั้น

4204

60

สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว

4209

61

สร้างสรรค์งานประดิษฐ์

ใต้อาคาร 4

62

ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน

ศิลปะ 6

63

อนุรักษ์ลายไทย

ศิลปะ 9 (อาคารปั้น)

64

วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง

อาคารโยธวาทิต

65

วาดเส้นแสงเงา

ศิลปะ 7

66

นาฏศิลป์

ศิลปะ 1

67

ขับขานประสานเสียง (Harmony)

ศิลปะ 4

68

ดนตรีไทย-ขับร้อง

216

69

ของที่ระลึก

ศิลปะ 5

70

ดนตรีสากล

อาคารศิลปะ

71

ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง

อาคารดนตรีพื้นเมือง

72

จิตอาสา พัฒนากายใจ

ห้องพยาบาล

73

หมากฮอส

322

74

Social for Fun

312

75

อัจฉริยภาพทางสังคม

323

76

ธนาคารโรงเรียน

ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา

77

วิถีไทย ม.ปลาย

321

78

รักแคคตัส

การเวก 1

79

สวดมนต์สุขใจ

324

80

รักษ์โรงเรียน

การเวก 1

81

มารยาทไทย

4810

82

รักษาดินแดน

อาคารกิจกรรม

83

ตะกร้อ

สนามตะกร้อ

84

นันทนาการ (กรีฑา)

หน้าอาคารสระว่ายน้ำ

85

วอลเลย์บอล

สนามวอลเลย์บอล

86

ฟุตซอล

สนามฟุตซอล

87

พยาบาล

ห้องพยาบาล