หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรมเข้าค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:12 น. · 693

โครงการปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 

ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา