หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : นักเรียนเตรียมตัวรับวัคซีน Pfizer เข็ม 2
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:12 น. · 299

นักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนารับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  เข็ม 2  ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา                           

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมไปในวันรับวัคซีน

เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์