หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรม TCASter Talk DEK65
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:21 น. · 2,192

งานแนะแนวโรงเรียนบุญวัฒนา ได้จัดกิจกรรมฟังบรรยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ นายคมจักร คริมาธัญสร TCAS Coach โค้ชให้ติด TCAS