หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:21 น. · 789

กิจกรรมลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ 

ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี