หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ISMEP ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ISMEP ปีการศึกษา 2564 วันที่ 13  มิถุนายน 2564 ณ หอประชุม 20 ปี  โรงเรียนบุญวัฒนา
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 647
English Up Skill 2019 กิจกรรม English Up Skill 2019 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ภูวิว รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 1,105
กิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมรับน้องใหม่ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ISMEP 23 มิถุนายน 2562
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 1,281
กิจกรรมติว ม.1,2,3,4 และ 6
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 1,189
มอบรางวัล เกรดเฉลี่ย 4.00
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 703
ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ม.4
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 530
Science Adventure M.5 Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.5  ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท  อ.ปากช่อง  จ. นครราชสีมา
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 577
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.3 ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.3 ปีการศึกษา 2561  ณ หาดยาว  แสมสาร  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 1,071
โครงการค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ ม.1 ค่ายอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สะแกราช ม.1 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 787
โครงการค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ ม.2 ค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ ม.2  ณ ภูวิวรีสอร์ท  อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 607
โครงการค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ม.5  ณ เขาสอยดาว  อ.สอยดาว  จ.จันทบุรี
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 565