หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : โครงการ Summer Course ม.2,3 4-22 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 1,060

กิจกรรมติวเพื่อปูพื้นฐานในรายวิชาหลักของนักเรียนม.1 ที่จะขึ้นม.2  และ ม.2 ที่จะขึ้นม.3

โดย ครูพี่อ้อม  ครูพี่เป้  ครูจรัล  และครูพี่ฝน  

ระหว่างวันที่ 4-22 มีนาคม 2562  ณ อาคาร 1 โรงเรียนบุญวัฒนา