หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

ค่าย ม.4-5

ค่ายบรรพชีวินและธรณีวิทยา

ของนักเรียนชั้น ม.4 - 5

 ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับพิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์

ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2566

       

       

       

       

       

       

       

       

------------------