หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

ค่าย ม.1

ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของนักเรียนชั้น ม.1

ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  อ.วังน้ำเขียว  จ. นครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565

         

     

     

     

     

------------------