หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : โปโมชั่นห้องสมุดบุญวัฒนา
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 639

นช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2561  งานห้องสมุดมีโปโมชั่นให้กับนักเรียนนักอ่าน ม.1,2 และ ม.4,5 ทั้งหลาย 

โดยให้นักเรียนที่สนใจอ่านหนังสือได้ยืมหนังสือและสื่อต่าง ๆ ของห้องสมุด ไปอ่านที่บ้านได้จำนวน 10 เล่ม

ต่อคน  กำหนดส่งคือเปิดภาคเรียน