หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : ตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา
19 มีนาคม 2566 เวลา 00:26 น. · 501

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563  คณะครูจากโรงเรียนเมืองคงได้เข้ามาตรวจเยี่ยมห้องสมุด แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานห้องสมุด รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://photos.app.goo.gl/X5wTP1PqKf1TATd77